IX Forum Energetyczne w Karpaczu już w tym tygodniu!

Premier Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu PGE Marek WoszczykW najbliższy czwartek 22 stycznia w Karpaczu rozpocznie się IX Forum Energetyczne – największa konferencja w Europie Środkowej skupiająca liderów świata polityki i biznesu oraz ekspertów zajmujących się szeroko pojętą tematyką energetyczną. Ponad 30 debat i prezentacji otworzy blok tematyczny zatytułowany: Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej: marzenie czy realna szansa? 

Kryzys na Ukrainie ukazał konieczność budowania wspólnej europejskiej polityki w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. W 2014r. w Budapeszcie a potem w Narvi w Estonii odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych na którym dyskutowano koncepcję stworzenia korytarza gazowego ABC (Aegean – Baltic Corridor) który ma stanowić połączenie krajowych systemów transportu gazu ziemnego należących do siedmiu państw UE (Grecji, Rumunii, Bułgarii, Polski, Czech, Słowacji i Węgier).

Celem tego gazociągu ma być stworzenie trwałej infrastruktury energetycznej we wschodniej części UE. Niedawne otwarcie terminala LNG na Litwie wydaje się być tylko potwierdzeniem na raison d’être tego projektu.

W panelu „Geopolityczne znaczenie korytarza energetycznego ABC (Aegean – Baltic Corridor)” nad przyszłością tego projektu dyskutować będą m.in.: Anita Orbán – Specjalny Wysłannik ds Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, Lachezar Matev – Ambasador ds. Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Bułgaria, Nolan Theisen – Analityk ds. Gazu, Regionalne Centrum Badań nad Polityką Energetyczną, Węgry i Ilian Wasilew z Innovative Energy Solutions Ltd., Bułgaria.

Dobrze przygotowany miks energetyczny jest podstawą strategii energetycznej kraju. Z jednej strony zapewnia bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw energii, z drugiej gwarantuje sprzyjające środowisko dla rozwoju krajowego przemysłu. Polska polityka energetyczna podziela główne kierunki  polityki UE w tej kwestii. O tym jaka powinna być wypadkowa efektywności kosztowej, bezpieczeństwa i celów klimatycznych w produkcji energii dla Polski będą dyskutowali uczestnicy panelu „W poszukiwaniu optymalnego miksu energetycznego” w którym udział zapowiedzieli m.in.: Jarosław Niewierowicz – Prezes Zarządu, Integrante, Litwa; Jean-Pierre Favennec – Prezes, WD Cooperation , Francja, Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Volker Stehmann – Starszy Doradca ds. Polityki Energetycznej, RWE AG, Niemcy i Jarosław Wajer – Partner, EY.

Reforma strukturalna systemu EU ETS, która jest obecnie przedmiotem negocjacji, ma wyrównać dysproporcję między podażą a popytem na uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, równocześnie stanowiąc impuls do wzrostu cen uprawnień na europejskim rynku carbon. Komisja Europejska oraz kraje Europy Zachodniej oczekują wyższych cen EUA, europejscy producenci w trosce o swoją konkurencyjność – niższych, a inwestorzy – przewidywalności i stabilizacji. O tym czy istnieje poziom cen uprawnień, który zadowoli wszystkich uczestników rynku oraz w jaki sposób możemy osiągnąć cele pakietu klimatyczno-energetycznego a zarazem utrzymać konkurencyjność unijnej gospodarki będą dyskutowali uczestnicy panelu „Uprawnienia do emisji CO2: po jakiej cenie?”.

Udział w panelu zapowiedzieli m.in. Daniel Milstein – Regionalny Dyrektor na Europę, Amerykański Departament Stanu ds. Energetyki, USA; Philipp Ruf – Główny Analityk Ds. Rynku Handlu Emisjami z UE, Tschach Solutions GmbH, Niemcy; Robert Sikorski – Dyrektor Departamentu Handlu , Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin; Margus Vals – Członek Zarządu, Eesti Energia AS, Estonia i Maciej Wiśniewski,  Prezes Zarządu, Dom Maklerski Consus S.A.

Forum Energetyczne odbędzie się w dniach od 22 do 24 stycznia w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Będzie w nim uczestniczyć ponad 400 gości oraz kilkudziesięciu dziennikarzy największych światowych mediów.

forum-ekonomiczne.pl

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress