PGNiG Usptream Norway

Grupa ORLEN obejmie 20% udziałów w złożu Atlantis na Morzu Północnym

Grupa ORLEN zabezpiecza wysoki poziom wydobycia gazu ziemnego w Norwegii

Grupa ORLEN zostanie udziałowcem jednego z pięciu największych złóż odkrytych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Dzięki umowie z Source Energy, PGNiG Upstream Norway obejmie 20% udziałów w złożu Atlantis na Morzu Północnym. Transakcja przyczyni się do utrzymania przez koncern stabilnego, wysokiego poziomu produkcji gazu ziemnego w Norwegii. Wydobywany surowiec trafi do polskich odbiorców dzięki gazociągowi Baltic Pipe. Nabycie udziałów w Atlantis zapewni PGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN dostęp do zasobów […]

Grupa ORLEN zwiększy wydobycie gazu ziemnego w Norwegii

PGNiG Upstream Norway

PGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN kupiło od Equinor Energy dodatkowe niemal 20% udziałów w złożu gazowym Eirin na Morzu Północnym. W efekcie transakcji, wolumen gazu, który Grupa ORLEN pozyska łącznie z tego złoża, wzrośnie niemal dwukrotnie, do ponad 1,5 mld m3. Realizacja transakcji umożliwi ORLEN dalszy wzrost własnego wydobycia gazu ziemnego oraz przyczyni się do optymalizacji działalności koncernu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Początek prac wiertniczych na złożu Eirin zaplanowano na trzeci kwartał tego roku […]

Grupa ORLEN potwierdza zasoby złoża Adriana

PGNiG Upstream Norway

Sukcesem zakończyły się prace wiertnicze prowadzone przez PGNiG Upstream Norway na koncesji PL211 CS na Morzu Norweskim. Wykonany odwiert rozpoznawczy potwierdził, że w złożu Adriana znajdują się zasoby wydobywalne gazu ziemnego i kondensatu w ilości 28-43 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Norweska spółka wydobywcza Grupy ORLEN, wraz z partnerami koncesyjnymi, wykonała wiercenia, których celem było pozyskanie dokładnych informacji nt. właściwości złoża Adriana znajdującego się na koncesji PL211 CS. Odwiert o długości ponad 3000 metrów wykazał, […]

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress