Grupa ORLEN zwiększy wydobycie gazu ziemnego w Norwegii

PGNiG Upstream NorwayPGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN kupiło od Equinor Energy dodatkowe niemal 20% udziałów w złożu gazowym Eirin na Morzu Północnym. W efekcie transakcji, wolumen gazu, który Grupa ORLEN pozyska łącznie z tego złoża, wzrośnie niemal dwukrotnie, do ponad 1,5 mld m3.

Realizacja transakcji umożliwi ORLEN dalszy wzrost własnego wydobycia gazu ziemnego oraz przyczyni się do optymalizacji działalności koncernu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Początek prac wiertniczych na złożu Eirin zaplanowano na trzeci kwartał tego roku a uruchomienie wydobycia ma nastąpić w drugim półroczu 2025 r. W złożu zostaną wykonane dwa odwierty produkcyjne, z których gaz będzie przesyłany podmorskim gazociągiem do platformy na złożu Gina Krog, w którym Grupa ORLEN również posiada 41,3% udziałów. Wyrównanie wielkości udziałów Koncernu w Gina Krog i Eirin zoptymalizuje koszty zarządzania wspólnie eksploatowanymi złożami.

Realizując aspiracje związane z własnym wydobyciem ropy i gazu, dbamy obecnie o jak największą efektywność naszych inwestycji i budowę wartości dla akcjonariuszy. Eirin to dojrzały projekt, który rozpocznie produkcję już w przyszłym roku. Wydobycie będzie prowadzone przy wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury na naszym pobliskim złożu Gina Krog. Pozwoli to skrócić czas zagospodarowania i ograniczy koszty eksploatacji, a jednocześnie zmniejszy intensywność emisji CO2 związanej z produkcją.

– mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

Platforma Gina Krog w Norwegii

Platforma Gina Krog jest zasilana energią elektryczną produkowaną na lądzie, która niemal w 100% pochodzi z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim elektrowni wodnych. Dzięki temu intensywność emisji produkcji na platformie jest bardzo niska i wyniesie w tym roku ok. 0,7 kg CO2 na każdą wyprodukowaną baryłkę ekwiwalentu ropy, podczas gdy średnia dla całego Norweskiego Szelfu Kontynentalnego to ok. 8 kg na baryłkę. Podłączenie Eirin do Giny Krog może pozwolić na dalsze obniżenie intensywności emisji na platformie, poprzez zwiększenie wolumenu przetwarzanego surowca przy jednoczesnym utrzymaniu całkowitej bezwzględnej wielkości emisji na porównywalnym poziomie.

Złoża Eirin i Gina Krog są częścią obszaru wydobywczego Sleipner, który stanowi jeden z głównych hubów produkcyjnych ORLEN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Obszar ten odpowiada obecnie za ok. jedną trzecią całkowitego wydobycia koncernu w Norwegii. Uruchomienie produkcji ze złoża Eirin umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury hubu i wydłuży perspektywę ekonomicznej eksploatacji tworzących go aktywów.

– mówi Wiesław Prugar, Członek Zarządu ORLEN ds. Upstream.

ORLEN czeka na finalizację transakcji

Transakcja pomiędzy norweską spółką ORLEN i Equinor oczekuje jeszcze na zgody administracyjne. Po sfinalizowaniu transakcji, łączny udział Koncernu w Eirin wzrośnie do 41,3% Zasoby złoża wynoszą ok. 27 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego ponad 85% stanowi gaz ziemny.

PGNiG Upstream Norway eksploatuje obecnie 19 złóż a na kolejnych dziewięciu prowadzi zagospodarowanie, w celu uruchomienia produkcji. W ubiegłym roku spółka wyprodukowała prawie 27 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej węglowodorów, w tym ponad 3 mld m3 gazu. Spółka zakłada w tym roku zwiększenie wydobycia gazu ziemnego do 4 mld m3.

Grupa ORLEN

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress