Grupa MOL przejmie ponad 400 stacji paliw LOTOS w Polsce

MOL GroupGrupa MOL podpisała dziś z Grupą Lotos i PKN Orlen umowy dotyczące sprzedaży i zakupu aktywów. W ramach porozumienia, MOL przejmie 417 stacji paliw w Polsce, stając się trzecim największym graczem na lokalnym rynku detalicznej sprzedaży paliw. Jednocześnie, firma zawarła długoterminową umowę na dostawy paliw silnikowych dla nowo nabytej sieci stacji. Zawarte dziś umowy wpisują się w aktualną długoterminową strategię rozwoju Grupy MOL „SHAPE TOMORROW” 2030+.

Polska będzie dziesiątym krajem, w którym, dzięki ogłoszonej dziś transakcji, Grupa MOL pojawi się ze swoją ofertą detaliczną. Łączna liczba stacji działających pod pięcioma markami w ramach portfolio Grupy wzrośnie zaś z 1943, do 2390. Liczba ta obejmuje również zakupione niedawno stacje OMV w Słowenii (120 obiektów) oraz 95 nowych stacji paliw na terenie Węgier i Słowacji. Umowy te oczekują jeszcze na zgody właściwych organów.

W wyniku zawartych dziś umów, MOL stanie się jednym z najważniejszych graczy na polskim rynku. Jako znakomita okazja do rozwoju biznesu, transakcja ta wpisuje się w ambitne plany Grupy w zakresie rozwoju segmentu detalicznego.

Ta umowa to dla nas ważny krok na naszej drodze do transformacji biznesu, którą rozpoczęliśmy w 2016 r., a w ub.r. jeszcze przyspieszyliśmy, aktualizując naszą strategię. Przejęcie udziałów w złożu ACG w Azerbejdżanie, budowa nowej fabryki polioli na Węgrzech czy wreszcie wejście na rynek polski, to najważniejsze działania zmierzające do realizacji naszych celów biznesowych. Dzięki tej transakcji zyskamy dostęp do największego rynku w Europie Środkowo-Wschodniej, mogąc zaoferować nasze produkty i usługi niemal 40 milionom potencjalnych klientów. Węgrzy i Polacy mają podobne doświadczenia historyczne, a naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii w regionie. Jestem przekonany, że ta umowa wpłynie również na dalsze wzmocnienie korytarza energetycznego północ-południe.

– powiedział Zsolt Hernádi, Prezes i CEO Grupy MOL.

To przełomowy moment dla polskiego sektora paliwowego. Już niebawem domkniemy przejęcie Grupy Lotos, transakcję, która ma przysłużyć się całej polskiej gospodarce, obu zaangażowanym spółkom, ich klientom, pracownikom i akcjonariuszom. Od samego początku tego procesu podkreślamy, że naszym priorytetem jest osiągnięcie dodatkowych korzyści ze środków zaradczych związanych z połączeniem i właśnie to osiągnęliśmy. W segmencie detalicznym, wynegocjowaliśmy z naszym węgierskim partnerem wymianę aktywów, która bezpośrednio przyczyni się do realizacji planów geograficznej ekspansji, wzmacniając naszą sieć detaliczną na terenie Słowacji oraz otwierając zupełnie nowy dla nas rynek Węgierski.

– powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PLN Orlen.

Najnowsza umowa pozwoli MOL na dalszą dywersyfikację działalności w regionie oraz wejście na największy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej. Nabyte w Polsce aktywa będą stanowić bazę dla dalszego rozwoju działalności Grupy w kraju, gdzie obecność MOL była do tej pory ograniczona. Dobre perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, wysoki poziom zmotoryzowania oraz perspektywy dalszego wzrostu konsumpcji paliw w średnim terminie stanowią o potencjale kraju w regionie. Zakupiona przez MOL sieć stacji paliw oferuje z kolei wyjątkową pozycję wzdłuż tras szybkiego ruchu, umożliwiając dalszy wzrost organiczny oraz rozwój oferty pozapaliwowej.

Niespełna rok temu zaprezentowaliśmy strategię MOL 2030+, która zakładała rozbudowę sieci naszych stacji do 2200 obiektów w regionie do roku 2025. Wraz z dzisiejszą transakcją, już udało nam się znacznie wyprzedzić ten plan, wchodząc do Polski. Nie zwalniamy jednak tempa, ponieważ wierzymy, że segment usług konsumenckich ma przed sobą znaczący potencjał w związku z nadchodzącą transformacją energetyczną. Zamierzamy nadal świadczyć nasze usługi w zakresie mobilności wciąż rosnącej grupie klientów detalicznych, nadążając za ich zmieniającymi się potrzebami. Znakomita sieć stacji Lotos stanowi doskonałą bazę dla dalszego rozwoju.

– powiedział Peter Ratatics, wiceprezes wykonawczy ds. usług konsumenckich w Grupie MOL.

W ramach umowy, MOL zobowiązał się sprzedać na rzecz PKN Orlen 185 stacji paliw – 144 zlokalizowanych na Węgrzech i 41 w Słowacji – za kwotę 259 mln USD.

Transakcja oczekuje jeszcze na akceptację Komisji Europejskiej dla planu połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos.

***
O Grupie MOL

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa jest aktywna w ponad 30 krajach, gdzie zatrudnia łącznie 25 tys. osób, a jej doświadczenie w branży wynosi ponad 100 lat. Grupa prowadzi trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji oraz sieć blisko 2000 stacji paliw w 9 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Działalność poszukiwawczo-wydobywcza grupy bazuje na ponad 85 latach doświadczeń w branży węglowodorów oraz 30 latach doświadczeń w obszarze wstrzykiwania CO2. Obecnie, firma prowadzi produkcję w 9 krajach i posiada złoża w 14 kolejnych.
MOL konsekwentnie dąży do transformacji modelu biznesowego z tradycyjnego, opartego na paliwach kopalnych, w stronę niskoemisyjności i zrównoważonego rozwoju. Spółka planuje osiągnąć neutralność węglową do roku 2050, wspierając rozwój niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Obecność Grupy MOL w segmencie detalicznym w Europie Środkowo-Wschodniej
Obecnie, nie wliczając najnowszych przejęć, Grupa MOL dysponuje siecią 1943 stacji paliw w dziewięciu krajach, prowadzącymi działalność pod pięcioma markami handlowymi.468 stacji działa na Węgrzech, 435 w Chorwacji, 303 w Czechach, 254 na terenie Słowacji, 243 w Rumunii, 105 w Bośni i Hercegowinie, 71 w Serbii, 53 w Słowenii oraz 11 w Czarnogórze. Grupa zajmuje wiodącą pozycję na rynkach węgierskim, chorwackim, słowackim oraz w Bośni i Hercegowinie; drugie miejsce w Czechach oraz trzecie w Słowenii, Rumunii i Czarnogórze.

MOL / LOTOS / PKN ORLEN

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress