Lotos z plusem podsumowuje miniony rok

fot. Lotos

fot. Lotos

W 2013 roku przychody ze sprzedaży LOTOSU wyniosły 28,6 mld zł. W analizowanym okresie zysk operacyjny spółki wyniósł 146 mln zł a zysk netto blisko 40 mln zł. Poszukiwania i wydobycie węglowodorów oraz efektywny przerób ropy i produkcja paliw będą stanowiły podstawę budowy wartości spółki w 2014 roku.

Miniony rok nie był łatwy dla polskiej i światowej gospodarki, zwłaszcza w branży paliwowej. Pomimo tego LOTOS wykorzystał ten czas, z powodzeniem, na intensyfikację prac w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym oraz rozwoju projektów operacyjnych i handlowych. Przed nami kolejny wymagający rok i realizacja kluczowego dla spółki programu „Efektywność i Rozwój 2013-15”.

– podsumowuje Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A.

Ogłoszony wiosną ub.r. program „Efektywność i Rozwój 2013-15” skupia się przede wszystkim na realizacji kluczowych inwestycji oraz rekonstrukcji grupy kapitałowej. Program jest ściśle związany ze strategią LOTOSU a jego podstawowym celem jest dalszy rozwój i wzrost wartości spółki.

LOTOS efektywnie zarządza swoją płynnością. W 2013 r. spłacono kolejną część zadłużenia związanego z realizacją Programu 10+. Tym samym relacja zadłużenia netto do kapitałów własnych spadła w ubiegłym roku o 7 punktów procentowych tj. do 62%.

Na roczne wyniki silny wpływ miała sytuacja makroekonomiczna, w tym przede wszystkim  rekordowo niskie marże rafineryjne. Dodatkowo na spadek przychodów wpłynęły także słabsza koniunktura na krajowym rynku, spowodowana wolniejszym tempem wzrostu PKB i szarą strefą.

Intensyfikacja poszukiwań i czwarta platforma na Bałtyku

Spółka systematycznie wzmacnia swój potencjał w obszarze poszukiwań i wydobycia, będącego jednym z kluczowych obszarów jej strategicznych aktywności. W 2013 roku zostało podpisane porozumienie między LOTOS Petrobaltic i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi dot. zagospodarowania złoża B8. Ponadto wykonano ponad tysiąc km kw. badań sejsmicznych na bałtyckich koncesjach poszukiwawczych LOTOSU. W kwietniu ub. r. powołano do życia spółkę celową Baltic Gas pracującą nad zagospodarowaniem złóż gazowych B4 i B6 a pod koniec ub. r. LOTOS Petrobaltic zakupił czwartą platformę, która już w wiosną 2014 r. rozpoczyna wiercenia na Bałtyku.

Nowe koncesje i pierwsza ropa w Norwegii

LOTOS Norge, spółka zależna LOTOS Petrobaltic, w październiku ub. r. zawarła umowy w sprawie nabycia pakietu aktywów Heimdal obejmujących udziały w kilkunastu koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dla LOTOSU był to kluczowy krok do odzyskania środków zainwestowanych w projekt Yme a zarazem podwojenie wydobycia. Wydobycie w Norwegii, przypadające na przejęte przez LOTOS udziały, kształtuje się na poziomie ok. 240 tys. toe rocznie (5 tys. boe/d). Dla porównania, w 2013 r. LOTOS wydobył 219,4 tys. ton ropy naftowej (ok. 4,4 tys. bbl/d).

W grudniu ub. r. rozpoczęto wiercenie otworu poszukiwawczego w prospekcie Trell na koncesji PL 102F, a w lutym 2014 r. potwierdzono występowanie ropy naftowej. To pierwsze odkrycie ropy na norweskiej koncesji poszukiwawczej należącej do polskiego koncernu.

Efektywna rafineria i nowe plany

W segmencie rafineryjnym kluczowy dla rozwoju LOTOSU jest projekt petrochemiczny realizowany wspólnie z Grupą Azoty. Oprócz tego, aby w pełni wykorzystać efekt realizacji Programu 10+ LOTOS, na terenie rafinerii gdańskiej, rozpoczął przygotowania do budowy tzw. instalacji opóźnionego koksowania (DCU), która bezpośrednio wpłynie na dalszy wzrost efektywności przerobu surowca. Dzięki niej spółka przestanie produkować nieopłacalny ciężki olej opałowy. W zamian wzrośnie nawet o 900 tys. t/r produkcja paliw motorowych oraz o ok. 350 tys. t/r koksu.

Dużym sukcesem było zwiększenie współczynnika konwersji na instalacji hydrokrakingu (MHC), wybudowanej w ramach Programu 10+. Osiągnięty w sierpniu 2013 r. współczynnik konwersji na poziomie 90% oznacza ogromny postęp w stosunku do projektowej wartości 60%. Zwiększenie konwersji instalacji MHC tylko o 5 proc. oznacza, że przy średnim przerobie tej instalacji – 160 ton wsadu na godzinę, LOTOS może wyprodukować dodatkowo w ciągu roku ok. 70 tys. ton cennych paliw, przede wszystkim oleju napędowego.

Ważnym aspektem pracy rafinerii jest jej efektywność energetyczna. Trzy nowoczesne piece technologiczne zastąpiły ponad 35-letnie urządzenia instalacji produkcji benzyn oraz instalacji olejowej. Dzięki temu rafineria w Gdańsku zmniejszyła zużycie energii oraz emisję zanieczyszczeń, a zwiększyła produkcję i bezpieczeństwo. Gdańska rafineria, uznana w rankingu Solomon Associates za najbardziej efektywną energetycznie rafinerię w Europie Środkowej i Południowej, uzyskała dzięki tym piecom dalszą poprawę efektywności.

Najszybciej rozwijająca się sieć stacji w Polsce

Sieć stacji paliw LOTOS w 2013 r. pozostała najszybciej rozwijającą się siecią stacji w Polsce. Dużej liczbie nowo otwieranych obiektów (57 w u.br.) towarzyszył rozwój sprzedaży produktów paliwowych i pozapaliwowych. Dzięki temu LOTOS umocnił swoją pozycję na rynku detalicznym i zwiększył w nim udział do 8,5% na koniec 2013 r. (w stosunku do 8% osiągniętych w 2012 roku). Celem na 2015 jest osiągnięcie 10% udziału w sprzedaży detalicznej na krajowym rynku paliw.

Udział LOTOSU w krajowym rynku paliw wg danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w 2013 r. wyniósł 33,3%. Z uwagi na rozwój szarej strefy w obrocie paliwami oraz spowolnienie gospodarcze, w ciągu całego 2013 r. rejestrowana krajowa konsumpcja na olej napędowy spadła o 6% r/r. Tymczasem Grupa odnotowała wzrost udziału w krajowym rynku detalicznym tego paliwa, z 9,5% do 10,0% r/r.

Rynek paliw lotniczych

W listopadzie ub.r. Grupa LOTOS i BP Europe podpisały umowę dotyczącą rozpoczęcia działalności spółki LOTOS Air BP Polska. Perspektywę rozwoju nowej spółki buduje rosnąca konsumpcja paliw lotniczych w Polsce. 2013 rok spółka zakończyła kilkukrotnym zwiększeniem grona klientów i większą sprzedażą paliwa Jet A-1 na największych lotniskach w kraju (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice).

Lotos

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress