Dobry rok Lotosu. Planowany dalszy rozwój segmentu upstream

Zgodnie z szacunkowymi wynikami LOTOS wypracował po IV kw. 2012 r. blisko 936 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost o 44 proc. r/r. Spółka przewiduje, że przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 33,1 mld zł i były o 13 proc. wyższe niż w 2011 r.

Lotos

Według szacunkowych danych za IV kw. ub.r., wynika że w analizowanym okresie przychody LOTOSU ze sprzedaży wyniosły ponad 8,3 mld zł, zysk operacyjny ok. 173 mln zł, a zysk netto blisko 242 mln zł. Na wyniki miał wpływ m.in. rekordowy poziom przerobu ropy naftowej w gdańskiej rafinerii, który osiągnął w 2012 r. prawie 9,7 mln ton (o 5,6% więcej niż w 2011 r.), wynikająca z tego większa sprzedaż paliw płynnych i innych produktów naftowych oraz wyższy o 15,1% r/r poziom wydobycia ropy naftowej, który po czterech kwartałach ub.r. wyniósł ponad 262 tys. ton.

Analizując szacunki ubiegłorocznych wyników widać wyraźnie pozytywny wpływ Programu 10+. Gdyby nie budowa nowych instalacji, gdańska rafineria nie byłaby dziś w stanie sprostać rosnącej konkurencji. To potwierdza, że mamy mocny fundament do intensywnej realizacji naszej strategii.

– podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

W 2012 r. LOTOS konsekwentnie realizował plan inwestycji i rozwoju. Ekonomiczna sieć stacji paliw LOTOS Optima podwoiła liczbę swoich placówek i była najszybciej rozwijającą się siecią detaliczną na polskim rynku. Od początku tego roku pod szyldem LOTOSU działa 401 stacji, w tym 101 obiektów LOTOS Optima.

Grupa LOTOS zawarła kilka ważnych dla rozwoju spółki umów. W listopadzie ub.r. podpisano porozumienie z Grupą Azoty. Koncerny postanowiły wspólnie przygotować wstępne studium wykonalności dla dwóch projektów inwestycyjnych: instalacji krakingu parowego i produkcji polietylenu oraz kompleksu instalacji aromatów. Pozytywne wyniki studium wykonalności pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych nad wybranym wariantem. Głównym odbiorcą produktów z nowych instalacji ma być Grupa Azoty.

W tym samym miesiącu sfinalizowano umowę dotyczącą przejęcia przez LOTOS Geonaftę pełnej kontroli nad spółką Manifoldas. Dzięki tej akwizycji LOTOS Geonafta pozyska ze złóż na Litwie nawet o ok. 30 tys. ton ropy naftowej więcej w skali roku.

We wrześniu ub.r. LOTOS zawarł z PGNiG umowę dotyczącą współpracy w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, a także współpracy handlowej. PGNiG i LOTOS będą w 2013 r. współpracować na 4 wybranych koncesjach, zlokalizowanych na Pomorzu. Porozumienie zakłada możliwość pozyskania przez LOTOS udziałów w każdej z nich.

W październiku 2012 r. LOTOS Petrobaltic i CalEnergy Resources Poland uzgodniły zasady wspólnego zagospodarowania położonych na Morzu Bałtyckim złóż gazowych B4 i B6. W sumie do wydobycia są tam nawet 4 mld m3 gazu. Umowa przewiduje współpracę LOTOS Petrobaltic z CalEnergy Resources prowadzoną w formule spółki celowej, w której udział w zysku i kosztach będzie kształtował się na poziomie 51% dla LOTOS Petrobaltic oraz 49% dla CalEnergy Resources.

W minionym roku LOTOS zainicjował szereg ciekawych projektów biznesowych. Kilka z nich wejdzie w fazę realizacji w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Priorytetem pozostaje dla nas dalszy dynamiczny rozwój segmentu upstream. Nawiązaliśmy w tym celu współpracę z konkretnymi partnerami biznesowymi, negocjujemy realizację kolejnych projektów, o których już niebawem poinformujemy.

– mówi prezes Paweł Olechnowicz.

Od 1 stycznia 2013 r. LOTOS Tank dostarcza paliwo lotnicze bezpośrednio do przewoźników operujących na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Lotos

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress