PKN Orlen zakończył pierwszy odwiert horyzontalny

zakład produkcyjny Orlen

fot. PKN Orlen

PKN ORLEN ukończył wiercenie otworu horyzontalnego we wsi Syczyn na terenie koncesji Wierzbica na Lubelszczyźnie. Prace na drugim już otworze poszukiwawczym w tej miejscowości trwały tylko 39 dni. W dalszym etapie prac przewidziano wykonanie pierwszego na koncesjach koncernu zabiegu szczelinowania poziomego odcinka odwiertu.

Prace na drugim otworze poszukiwawczo-rozpoznawczym przebiegły w rekordowym tempie – wstępnie na prace wiertnicze przeznaczono 60 dni, jednak dzięki precyzyjnemu przygotowaniu planu działań czas ten udało się skrócić do zaledwie 39 dni. Wszystkie prace prowadzone były w najwyższej trosce o bezpieczeństwo pracowników, dbałość o środowisko i z wykorzystaniem najlepszych technik wiertniczych. Odwiert horyzontalny składa się z odcinka pionowego i poziomego. W Syczynie wiercenie poziomie wykonano na głębokości 2962 m, a całkowita długość odwiertu wyniosła 4100 metrów, przy czym warto zaznaczyć, że sam odcinek poziomy wyniósł 1100 m.

Pierwsze prace wiertnicze w Syczynie PKN ORLEN rozpoczął jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Wówczas do analizy laboratoryjnej pobrano 300 metrów próbek rdzenia skalnego. Skały łupkowe zbadano pod kątem zawartości materii organicznej i właściwości mechanicznych. Wykonano także analizę parametrów zbiornikowych łupków w tym rejonie badając ich porowatość, przepuszczalność i podatność na kruszenie. Wyniki tych analiz okazały się na tyle zachęcające, że pozwoliły na podjęcie decyzji o kontynuacji prac i wykonaniu pierwszego odwiertu horyzontalnego Spółki.

Kolejnym etapem prac poszukiwawczo-rozpoznawczych będzie zabieg szczelinowania hydraulicznego, a wraz z nim test produkcyjny.

PKN Orlen

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress