Rozmowa z Dariuszem Wiśniewskim – Prezesem Zarządu Formuła8 S.A. – na temat rynku stacji diagnostycznych

Formuła8 - Stacja kontroli pojazdów - wizualizacja

fot. Formuła8

Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku stacji diagnostycznych?

Po polskich drogach jeździ około 20 mln samochodów, które zgodnie z regulacjami podlegają obowiązkowym badaniom diagnostycznym, realizowanym przynajmniej raz w roku. Cały czas rośnie także liczba sprowadzanych z zagranicy pojazdów oraz pojazdów z instalacją gazową, co oznacza że ten rynek może w dalszy ciągu rozwijać się przynajmniej na poziomie kilku punktów procentowych rocznie.

Jak obecnie wygląda rentowność takich stacji?

Dobrze prowadzona i zarządzona stacja diagnostyczna pozwala na osiągnięcie ok. 50-60% rentowności.

Czy można oszacować wielkość i wartość tego rynku?

Na rynku działa obecnie ok. 3,5 tys. stacji diagnostycznych, które przeprowadzają łączenie ok. 20 mln przeglądów, co oznacza że każda stacja kontroli bada średnio ok. 5,7 tys. pojazdów rocznie. Przy założeniu średniej ceny za przegląd na poziomie 100 zł daje to średnie roczne przychody stacji na poziomie ok. 570 tys. zł rocznie oraz wartość całego na rynku w kwocie ok. 2 mld zł.

Czy ta sytuacja możne ulec pogorszeniu w związku z coraz większą ilością nowych samochodów?

Kryzys gospodarczy istotnie spowolnił sprzedaż nowych aut, obecnie tylko w segmencie samochodów dostawczych widoczne jest ożywienie. W dalszym ciągu spośród wszystkich pojazdów prawie 70% ma więcej niż 11 lat, a mniej niż 12% to egzemplarze młodsze niż pięcioletnie. Warto też zwrócić uwagę, że auta z silnikami benzynowymi stanowią coraz mniejszą część rynku samochodowego w Polsce. Rośnie też liczba pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym w postaci LPG, co sprawia że średni koszt usługi diagnostycznej systematycznie rośnie.

Kiedy można się spodziewać zapowiedzianych wzrostów opłat za usługi diagnostyczne? Jak bardzo ta podwyżka mogłaby być odczuwalna dla Formuła8 S.A.?

W marcu br. temat został ponownie poruszony w związku ze złożeniem przez Polską Izba Stacji Kontroli Pojazdów projektu nowej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów. W myśl dokumentu stawki za badania mają być wyższe. Za przeprowadzenie obowiązkowego badania samochodu osobowego miałaby obowiązywać stawka w wysokości 150 zł. Oznaczałoby to podwyżkę o 50 proc. z uwagi na brak konieczności żadnych dodatkowych inwestycji, mogłoby by się to bezpośrednio przełożyć na osiąganą przez nas rentowność.

Kiedy można spodziewać się wdrożenia takich zmian?

W czerwcu br. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zakończyło prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, jednakże tabela opłat nie uległa modyfikacji. Dlatego też, na chwilę obecną ciężko oszacować kiedy takie zmiany mogłyby być wprowadzone.

Czy założenia prognoz finansowych Formuła8 S.A. uwzględniają już planowaną podwyżkę opłat diagnostycznych?

Prognozy, które opublikowaliśmy w dokumencie informacyjnym zostały zrealizowane w oparciu o bieżące warunki rynkowe tj. według stawek cennikowych ustalonych w 2004 r.

Obecnie na rynku mówi się o większej tendencji do centralizacji badań technicznych w stacjach okręgowych, aby wymusić większy nadzór nad przepływem informacji i samymi badaniami. Jednocześnie odbiera się pracę stacjom standardowym i nakłada na nie wysokie koszty dostosowania się do przepisów unijnych. Czy w dłużej perspektywie można to zaszkodzić stacją, które nie mają uprawnień jak stacje okręgowe?

W ciągu kilku ostatnich lat obserwujemy wzrost uprawnień na rzecz stacji podstawowych, które do tej pory były zarezerwowane były tylko dla stacji okręgowych. Biorąc pod uwagę prawie dwukrotnie większy koszt wybudowania takiego obiektu uważamy, że mocna koncentracja w tym segmencie nie ma uzasadnienia. Z drugiej strony dobrze zlokalizowana stacja okręgowa może być bardzo rentowna, dlatego też docelowo chcielibyśmy żeby przynajmniej na 3-4 stacje podstawowe przypadła jedna stacja okręgowa.

Czy obecność Formuła8 S.A. na rynku NewConnect przekłada się na pozycję konkurencyjną Spółki na rynku?

Przede wszystkim należy tu podkreślić, iż stacje diagnostyczne nie mogą walczyć o klienta obniżając ceny badań kontrolnych, ponieważ są one ustalone urzędowo. Dlatego też, podstawowym czynnikiem decydującym o atrakcyjności danej stacji jest lokalizacja oraz jakość usług. Co za tym idzie, obecność na rynku NewConnect, przekładająca się na większą wiarygodność oraz rozpoznawalność naszych stacji, znajduje również odzwierciedlenie na poziomie przychodów.

Formuła8

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress