Grupa Unimot publikuje Raport ESG za 2023 r.

Unimot - raport ESG za 2023 r.Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa multienergetyczna, opublikowała swój trzeci Raport ESG. Dokument zawiera podsumowanie działań i ich rezultaty w trzech kluczowych obszarach odpowiedzialności: środowiskowej, społecznej oraz ładu korporacyjnego, w tym m.in. wdrożenie szeregu rozwiązań przyspieszających zrównoważony rozwój lokalnych społeczności oraz kontynuację rozwoju biznesów bazujących na odnawialnych źródłach energii.

Prezentowana publikacja dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. To już trzeci Raport ESG Grupy Unimot, choć dyrektywa CSRD wprowadzająca obowiązek raportowania pozafinansowego dla Unimot zacznie obowiązywać dopiero wraz z raportowaniem danych za rok 2024. Sprawozdanie jest kompleksowym dokumentem zawierającym treści opierające się na strukturze i wytycznych międzynarodowego standardu raportowania GRI. Przedstawione dane w publikacji odnoszą się do wpływu Grupy na otoczenie oraz inicjatyw podejmowanych w obszarach ochrony środowiska i klimatu, społecznym oraz ładu korporacyjnego.

Od początku istnienia naszej organizacji działamy w trosce o klimat i środowisko oraz interesy naszych pracowników, lokalnych społeczności i partnerów biznesowych. W minionym roku z sukcesem zakończyliśmy wiele projektów będących częścią konsekwentnej rozbudowy łańcucha wartości Grupy Unimot. Kwestie zrównoważonego rozwoju są dla nas niezwykle istotne, a od kwietnia bieżącego roku stanowią integralną część nowej Strategii biznesowej na lata 2024-2028.

– mówi Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Raport przedstawia informacje najistotniejsze z punktu widzenia inwestorów, regulatorów, pracowników oraz kontrahentów i uwzględnia m.in.:

  • wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat,
  • wytyczne grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem – TCFD,
  • czynniki ESG – środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym,
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) zidentyfikowane jako strategiczne dla Grupy Unimot.

Ponadto, w kwietniu 2024 r. Grupa Unimot opublikowała Strategię na lata 2024-2028. Wszystkie wyznaczone w niej cele biznesowe oparte są na założeniach wyznaczonych w obszarze ESG. Grupa zakłada aktywny udział w transformacji energetycznej i zwiększanie udziału w rynku, a w konsekwencji wzrost wartości Grupy i wszystkich jej interesariuszy, przy jednoczesnym osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Szczegółowy raport ESG Grupy Unimot za 2023 r.

Grupa Unimot

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress