Grupa MOL podsumowuje wyniki za pierwszy kwartał 2024 roku

Stacja MOL PolskaGrupa MOL ogłosiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku. W raportowanym okresie wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 382 mln USD. W tym czasie Grupa mierzyła się z dalszymi działaniami rządów, przestojami w segmencie rafineryjno-petrochemicznym, niekorzystnym wpływem niższych cen gazu w segmencie wydobywczym oraz utrzymującą się bardzo dynamiczną sytuacją w obszarze pozapaliwowym działu detalicznego. Grupa MOL wypracowała też w pierwszym kwartale 2024 roku 402 mln USD wolnych przepływów pieniężnych, o 22% mniej w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Wyniki finansowe Grupy MOL raz jeszcze dowodzą efektywności i odporności naszego modelu biznesowego. Mierząc się z zewnętrznymi wyzwaniami, udało nam się osiągnąć solidne rezultaty. Nasza stabilność jest kluczowa dla wzmacniania bezpieczeństwa dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej oraz realizacji strategicznych inwestycji takich jak wart 1,3 mld EUR kompleks poliolowy, który zostanie wkrótce oddany do użytku.

– skomentował wyniki Zsolt Hernádi, Prezes i CEO Grupy MOL.

W marcu nakreśliliśmy w naszej zaktualizowanej strategii ambitny program inwestycyjny, służący zwiększeniu konkurencyjności zarówno Grupy MOL, jak też samej branży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pomimo wyjątkowo wysokich obciążeń na rzecz państwa, które wpłynęły na nasze wyniki, z zaangażowaniem kontynuujemy naszą podróż ku transformacji energetycznej i dalej rozwijamy naszą samowystarczalność.

– dodał Zsolt Hernádi.

Wyniki segmentu rafineryjno-petrochemicznego (Downstream) wspierane były zarówno marżami petrochemicznymi, jak i rafineryjnymi, ale na ich ostatecznym kształcie zaważyła niższa produkcja własna. Nadzwyczajne działania rządowe na Węgrzech nadal oddziałują na wyniki – podatek od przychodu, podatek od różnicy cen ropy Brent i Ural oraz podatek emisyjny miały znaczący wpływ na kwartalne wyniki.

Dział detaliczny (Consumer Services) odznaczał się dalszą poprawą marży pozapaliwowej – co oznacza głównie rozszerzanie się obszaru gastronomii, produktów spożywczych, ale także produktów pozaspożywczych – podczas gdy jednorazowe zyski ze sprzedaży stacji paliw w ramach środków zaradczych również przyczyniły się do ukształtowania wyników za pierwszy kwartał. Pomimo zmniejszenia wielkości sieci w związku z przekazaniem stacji na Węgrzech w ramach środków zaradczych, wolumen sprzedaży paliw wzrósł o 6% rok do roku, podczas gdy marża jednostkowa spadła o 2% rok do roku. Liczba punktów Fresh Corner w całej sieci wzrosła w pierwszym kwartale tego roku do 1260, przy 1172 punktach w tym samym okresie ubiegłego roku.

Produkcja w segmencie wydobywczym (Upstream) w raportowanym okresie wyniosła łącznie 92,3 mboepd, co oznacza wzrost o 0,8 mboepd kwartał do kwartału. Rozpoczęcie wydobycia z kazachstańskich złóż gazu w grudniu 2023 roku przyniosło wzrost o 1,3 mboepd w pierwszym kwartale bieżącego roku. Poziomy produkcji w Europie Środkowo-Wschodniej obniżyły się nieco w związku z bazowym spadkiem w aktywach lądowych w Chorwacji, podczas gdy produkcja na Węgrzech została utrzymana na wysokich poziomach dzięki skutecznym działaniom przeciwdziałającym naturalnym spadkom wydobycia. Koszt jednostkowy w obrębie całej Grupy pozostał niezmieniony rok do roku pomimo ogólnej presji inflacyjnej, dzięki obniżeniu cen energii, wyższej produkcji oraz zmianie organizacji w kierunku aktywów o niższych kosztach.

Segment gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy Services) znalazł się pod wpływem niższego od oczekiwań przychodu z tytułu realizacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (Extended Producers Responsibilty). Od początku stycznia działa system kaucyjny DRS (Deposit and Refund System), oparty o ok. 2,4 tys. automatów zwrotnych zainstalowanych i dostępnych w punktach detalicznych na terenie całych Węgier.

Wyniki segmentu gazowego (Gas Midstream) kształtowane były przez połączony efekt sprzyjającego środowiska makroekonomicznego i zmiennego popytu na regionalne usługi przesyłowe.

Grupa MOL

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress