LOTOS prezentuje zintegrowane dane za 2019 rok

Lotos raport rocznyKolejny Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS jest już dostępny on-line. Jego najnowsza odsłona, obejmująca dane za 2019 rok, jest pierwszą tak kompleksową odpowiedzią na potrzeby prezentowania działań pod kątem aspektów środowiskowych, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego.

LOTOS od lat dba o transparentność swoich działań, corocznie prezentując dane finansowe i niefinansowe za pośrednictwem raportu zintegrowanego. Tegoroczna wersja raportu obejmuje dane za 2019 rok. Konstrukcja publikacji odnosi się do kluczowych obszarów ESG, czyli środowiska (z ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (z ang. social responsibility) oraz zasad zarządzania czy też ładu korporacyjnego (z ang. corporate governance). W raporcie prezentowane są również wyniki finansowe, informacje o firmie i produktach oraz perspektywa na przyszłość.

Pomorski koncern jest świadomy wpływu prowadzonej działalności na otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Jako firma odpowiedzialna społecznie we wszystkich działaniach kieruje się zasadami etycznymi, przestrzegając międzynarodowych norm i standardów. Dla firmy istotne są m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs).

Ważnym elementem działań odpowiedzialnych społecznie jest dla nas dbanie o właściwą komunikację z interesariuszami i transparentność. Wyrazem tego jest konsekwentne podnoszenie przejrzystości i jakości publikowanych raportów, w tym raportów zintegrowanych, pokazujących przekrojowe dane dotyczące spółki. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy mówić nie tylko o wyzwaniach, ale również pokazywać dokonania i sukcesy, które były naszym osiągnięciem.

– podsumowuje Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Tegoroczna wersja raportu zintegrowanego została sporządzona zgodnie ze standardem raportowania GRI Standards w wersji Core oraz z Ustawą o Rachunkowości, a także standardem raportowania zintegrowanego IIRC.

Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS dostępny jest pod adresem: www.raportroczny.lotos.pl.

LOTOS

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress