Dariusz Bratoń, Prezes Novatek Polska – wywiad

Dariusz Bratoń - Prezes Novatek Polska

Na zdjęciu: Dariusz Bratoń, Prezes Novatek Polska

Pan Dariusz Bratoń, Prezes Novatek Polska i zarazem Dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie Novatek Gas & Power, odpowiada na pytania przygotowane przez naszą redakcję. Rozmowę przeprowadził Mirosław Szul, Redaktor Naczelny serwisu Petrol24.pl.

Novatek jest firmą działającą w branży paliwowej. Czy może powiedzieć Pan coś więcej o firmie – jak duże jest to przedsiębiorstwo oraz jaki jest główny profil działalności?

Nasza firma należy do spółki Novatek OAO – największego, niezależnego producenta gazu w Rosji. Firma kompleksowo zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem oraz sprzedażą gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów w Rosji i na rynkach międzynarodowych. Novatek zajmuje 5. miejsce na świecie pod względem udokumentowanych złóż gazu. Spółka produkuje gaz, kondensat i ropę naftową, a w zakładach przetwarzania również inne produkty naftowe oraz gaz płynny. Produkowany przez spółkę Novatek OAO LPG dystrybuowany jest w krajach Unii Europejskiej przez spółkę córkę Novatek Polska, która zapewnia swym klientom stałe i nieprzerwane dostawy paliwa w cenach producenta.

Firma posiada nowoczesny Terminal Przeładunkowy Novatek Południe zlokalizowany niedaleko Kielc i współpracuje z innymi terminalami na terenie kraju. Oferujemy klientom hurtowym autogaz, obsługujemy bezpośrednio sieciowe stacje paliw oraz sprzedajemy gaz płynny do celów grzewczych i technologicznych, a także gaz w butlach. Klientami naszej firmy są zarówno podmioty gospodarcze, jak i odbiorcy indywidualni.

Rok 2015 za nami. Jaki był to okres dla firmy Novatek?

W ciągu 6 lat działalności w Polsce Novatek ugruntował swoją pozycję i zdobył znaczącą część rynku LPG. Każdy kolejny rok owocował dużą dynamiką wzrostową i również 2015 zakończył się sukcesem wynikającym ze zwiększenia sprzedaży gazu płynnego aż o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim. Warto podkreślić, że rok 2015 zakończyliśmy szczególnie ważnym kontraktem na bezpośrednie dostawy ponad 80 mln litrów autogazu do dużej sieci stacji w Polsce. O wyborze dostawcy zadecydowały zarówno wysoka jakość i stabilne parametry naturalnego LPG Novatek, ale również profesjonalny i szeroki zakres usług, obejmujący planowanie, transport oraz bezpieczeństwo dostaw.

Terminal Przeładunkowy Novatek Południe

Terminal Przeładunkowy Novatek Południe przy stacji Gołuchów, 25 km od Kielc

Co było największym wyzwaniem dla firmy Novatek na polskim rynku gazu w ostatnich latach? Jakie cele i wyzwania są przed Wami?

Od początku swojej działalności spółka Novatek Polska realizuje strategię intensywnego rozwoju sprzedaży gazu płynnego. Kluczowym warunkiem realizacji tej strategii było zapewnienie ciągłości dostaw gazu LPG na ternie całego kraju. Z zakładów produkcyjnych Novatek OAO gaz płynny trafia do granicy Polski koleją szerokotorową, a następnie musi być przeładowany z wagonów kolejowych na autocysterny, by docelowo dotrzeć na stacje paliw. Rozładunek wraz z formalnościami celno-spedycyjnymi odbywa się na specjalnie przystosowanych do tego celu obiektach. Dlatego też spółka od początku swej działalności bardzo intensywnie poszukiwała możliwości w zakresie zakupu terminalu lub współpracy ze strategicznymi partnerami wykonującymi usługi przeładunku. Efektem tych działań było pozyskanie partnerów posiadających tego typu obiekty w strategicznych miejscach na terenie naszego kraju oraz uruchomienie własnego Terminalu Novatek Południe, który jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to w bieżącym roku, jak i w kolejnych, Novatek Polska będzie kontynuował strategię intensywnego rozwoju sprzedaży gazu płynnego na rynku polskim, a dodatkowo swój sukces postanowił rozszerzyć na państwa sąsiednie, tj. Niemcy, Czechy i Słowację. Bo choć Polska to jeden z najbardziej rozwiniętych rynków autogazu w Europie, to nie wolno zapominać, że nasi sąsiedzi również mają wysokie wymagania jakościowe i chcieliby mieć łatwy dostęp do tego czystego paliwa, stawiając na jego oryginalne pochodzenie. Spółka Novatek Polska postanowiła wykorzystać ten potencjał i zintensyfikować sprzedaż hurtową autogazu do krajów ościennych, wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte na rynku polskim.

Od dłuższego czasu bardzo zauważalny jest w Polsce wzrost zainteresowania tematyką LPG. Coraz więcej kierowców decyduje się na montaż instalacji LPG w swoim aucie. Czy ten trend sprzyja rozwojowi szeroko pojętej branży paliwowej?

Oczywiście wzrost zainteresowania montażem instalacji LPG przekłada się na rozwój naszej branży. W Polsce już ok. 3 mln pojazdów napędzanych jest autogazem. Jego atrakcyjność bierze się naturalnie z konkurencyjnej ceny i dużej dostępności. Pomimo widocznej konsolidacji sieci i postępującego spadku ilości stacji należy podkreślić, że ich standard stale rośnie. Zmienia się również profil klienta – dzisiaj tankujący autogaz to często ludzie dobrze sytuowani, którzy oprócz atrakcyjnej ceny cenią sobie aspekt ekologiczny. Pomimo, że w ostatnich latach konsumpcja autogazu jest stabilna, nadal pozostaje on znaczącym paliwem na polskim rynku. LPG jest bowiem bez wątpienia jednym z najbardziej atrakcyjnych paliw na świecie. Posiada wysokie parametry pod względem wydajności oraz kaloryczności. Produktami spalania całkowitego LPG jest dwutlenek węgla i para wodna, a poziom emisji szkodliwych substancji jest najniższy spośród tradycyjnych paliw, co również wpływa na jego popularność i rozwój naszej branży.

Produkcja i obrót paliwami to bardzo konkurencyjna branża, opanowana głównie przez wielkie koncerny. Jak Novatek radzi sobie z konkurencją na rynku?

Novatek to również wielki koncern o zasięgu międzynarodowym i, co warto podkreślić, jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm energetycznych na świecie. Dlatego też posiadając własny produkt oraz pełne wsparcie ze strony naszej firmy matki, która działa w sektorze gazowym już ponad 20 lat, jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom rynku i z powodzeniem konkurować z innymi graczami. Kluczowym elementem naszej przewagi jest stały dostęp do wysokiej jakości autogazu, który dystrybuujemy w zamkniętym łańcuchu dostaw, co daje nam pełną kontrolę nad jego oryginalnym pochodzeniem. Oferowany przez spółkę gaz płynny powstał w złożach gazu ziemnego, a więc w wyniku naturalnych procesów, dzięki czemu ma unikalne i bardzo stabilne parametry jakości oraz niską zawartość siarki. Ma to kluczowe znaczenie i przekłada się na trwałość oraz bezpieczeństwo podzespołów w samochodach zasilanych LPG. A to ważny wyróżnik na rynku, na którym użytkownicy mają negatywne doświadczenia w tym zakresie. A pamiętać należy, że dobrej jakości autogaz implikuje zadowolenie powracających na stacje kierowców.

Reklama dźwignią handlu. Jakie zdanie ma Pan na temat reklamy w TV i Internecie w kontekście profilu działalności firmy Novatek?

Novatek Polska od początku swej działalności w Polsce prowadzi przemyślane i konsekwentne działania reklamowe, które mają miejsce głównie w Internecie. Staramy się, aby nasze kampanie przyciągały uwagę klientów swą odmiennością, a zarazem profesjonalizmem. Marka Novatek odzwierciedla bowiem integralność biznesową spółki, wiarę we własne możliwości, perspektywy rozwoju i realizacji dużych projektów oraz wprowadzanie innowacji, a także troskę o ludzi i środowisko.

W naszych działaniach marketingowych szeroko realizujemy również cel edukacyjny, bowiem świadomość rynku na temat zalet gazu płynnego jest wciąż niewystarczająca. A pamiętać należy, że tak wyjątkowe paliwo jakim jest gaz płynny ma dużo szersze zastosowanie niż tylko rynek motoryzacyjny.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Mirosław Szul / Petrol24.pl

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress