„Sprawdź swojego dostawcę paliwa” – kampania edukacyjno-informacyjna POPiHN

tankowanie paliwaSkuteczna walka z szarą strefę w branży paliw ciekłych w Polsce to nie tylko nowe przepisy i wynikające z nich obowiązki publicznoprawne dla przedsiębiorców. To także konieczność wdrożenia i rozpowszechniania wysokich standardów prowadzenia działalności przez samych przedsiębiorców. Temu celowi służyć ma pierwsza w Polsce kampania edukacyjno – informacyjna Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego „Sprawdź swojego dostawcę paliwa”.

Przedsięwzięcie  ma wskazywać wszystkim uczestnikom rynku, a w szczególności konsumentom paliw oraz przedsiębiorcom handlującym hurtowo i detalicznie paliwami, główne obowiązki związane z obrotem paliwami, metody weryfikacji swoich dostawców między innymi w oparciu o istniejące  publiczne bazy danych oraz ryzyka i skutki zakupu paliw ciekłych od niesprawdzonych, mogących działać nielegalnie dostawców paliw.

Ta kampania to od dawna oczekiwany przykład samoregulacji sektora paliw ciekłych w Polsce, który w oparciu o nowe wymagania prawne dla obrotu paliwami wdraża jednolite, wysokie standardy prowadzenia działalności w sektorze paliwowym pomiędzy tylko sprawdzonymi dostawcami paliw, którzy w codziennej działalności kierują się wysokimi standardami etycznymi i dopełniają należytej staranności w obsłudze swoich klientów.

Kampanię poparły wszystkie firmy zrzeszone w POPIHN, w tym: PKN ORLEN oraz GRUPA LOTOS, zagraniczne koncerny naftowe prowadzące działalność w Polsce a także główne spółki sektora logistyki paliwowej w naszym kraju. Potrzebę takiej inicjatywy docenił Minister Gospodarki, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, którzy objęli ją oficjalnymi patronatami.

Jak wynika z założeń kampanii, jednym z jej finalnych celów jest opracowanie i wdrożenie dla całego rynku paliw ciekłych w Polsce Kodeku Dobrych Praktyk zawierającego kanon podstawowych zasad prowadzenia działalności w tym sektorze przez wszystkich przedsiębiorców.

Informacje i doświadczenia zebrane podczas kampanii mają także pomóc POPIHN w wypracowaniu i przedstawieniu administracji  państwowej optymalnych rozwiązań w zakresie uregulowania rynku paliw ciekłych w Polsce w perspektywie długoterminowej, w tym opracowaniu i wdrożeniu – oczekiwanego przez przedstawicieli sektora – prawa naftowego jako nowoczesnej, kompleksowej regulacji, dotyczącej  polskiego sektora naftowego.

POPiHN

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress