Samodzielne, bezpieczne i szybkie tankowanie LPG na stacjach Statoil

Statoil

Statoil Fuel & Retail Polska jako pierwsza firma paliwowa na polskim rynku wprowadziła samoobsługę przy tankowaniu autogazu, która znacznie przyspiesza proces tankowania. Od 7 maja br. samodzielne tankowanie LPG będzie możliwe na 240 przygotowanych technicznie stacjach Statoil w całym kraju.

Odpowiadając na napływające od lat życzenia klientów oraz kierując się doświadczeniami z innych krajów europejskich Statoil Fuel & Retail Polska wprowadził możliwość samodzielnego tankowania LPG. Dzięki inwestycjom w modernizację dystrybutorów tankowanie gazu płynnego na stacjach Statoil jest łatwe i bezpieczne, a jednocześnie pozwala kierowcom oszczędzać czas – tłumaczy Rafał Droździak, Kierownik ds. Rozwoju Kategorii Paliw.

Dodatkową zachętą dla klientów do skorzystania z samoobsługi na stacjach Statoil w okresie od 7 maja br. do 30 czerwca br., będą dystrybuowane w Internecie (www.onet.pl, www.autoswiat.pl, www.topgear.com.pl) oraz w prasie (Fakt, Auto-Świat) kupony uprawniające do skorzystania z rabatu w wysokości 10 groszy na każdym zatankowanym samodzielnie litrze LPG. Ponadto każdy klient tankujący samodzielnie autogaz otrzyma teraz czterokrotnie więcej punktów w programie lojalnościowym Premium Club.

Grupa 240 stacji Statoil, na których wprowadzono samoobsługę przy tankowaniu autogazu, została przygotowana technicznie oraz opatrzona czytelnymi instrukcjami obsługi i oznaczeniami zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 1018).

Przygotowanie stacji Statoil
Dystrybutory paliwowe zostały przystosowane do samodzielnego tankowania LPG w taki sposób, aby zapewnić klientom maksymalne bezpieczeństwo. Zostały one wyposażone m.in. w pistolety zapobiegające niekontrolowanemu wypływowi gazu. Konstrukcja pistoletu umożliwia tankowanie tylko wtedy, kiedy jest on prawidłowo podpięty do zaworu wlewowego w pojeździe. Instalacje LPG na stacjach Statoil zostały również wyposażone w dodatkowy zawór odcinający dopływ gazu oraz przycisk alarmowy pozwalający wezwać obsługę w razie wystąpienia niebezpieczeństwa, podkreśla Slawomir Adamski, Starszy Kierownik ds. BHP.

Stanowiska do tankowania LPG są również stale monitorowane, umożliwiając obsłudze bieżącą obserwację tego, co dzieje się przy dystrybutorze.

Ponadto na dystrybutorach umieszczone zostały czytelne instrukcje obsługi, które za pomocą znaków graficznych oraz informacji tekstowych precyzyjnie opisują proces tankowania autogazu. Przy opracowaniu piktogramów wykorzystano doświadczenia z innych krajów, w których Statoil Fuel & Retail posiada sieć stacji paliw prowadzących samoobsługę przy tankowaniu LPG.

Kampania informacyjna dla klientów
7 maja br firma Statoil Fuel & Retail Polska rozpoczyna również kampanię informacyjną na portalach internetowych i w prasie, adresowaną do użytkowników autogazu. Celem kampanii będzie edukacja klientów w zakresie zasad bezpieczeństwa oraz korzyści płynących z samodzielnego tankowania LPG. Firma przygotowała instruktażowy film wideo, który będzie rozpowszechniany w sieci. Dodatkowo na stronie internetowej www.statoil.pl znajduje się nowa sekcja poświęcona samoobsłudze LPG.

O czym należy pamiętać?
Instalacja LPG zamontowana w pojeździe musi być sprawna technicznie. Przepisy nie nakładają takiego obowiązku, jednak w celu zminimalizowania ryzyka firma Statoil Fuel & Retail Polska zaleca klientom stosowanie rękawic ochronnych. Rękawice takie można nabyć na wszystkich stacjach Statoil prowadzących samoobsługę LPG.

Zasady samoobsługi
Na stacjach Statoil oferujących możliwość samoobsługi LPG obowiązują jednakowe zasady sprzedaży LPG. W godzinach otwarcia stacji zawsze możliwe jest samodzielne tankowanie autogazu. Klienci mogą też poprosić o pomoc obsługę stacji korzystając z przycisku na dystrybutorze.

Tankowanie autogazu nie jest bardziej złożone od tankowania innych paliw, a dzięki samoobsłudze może być teraz zrealizowane znacznie szybciej. Pracownicy stacji Statoil chętnie udzielają klientom niezbędnych wskazówek dotyczących samodzielnego tankowania, jak również wręczają ulotki informacyjne.

Statoil

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress