Lotos nabywa udziały w norweskich koncesjach i podwaja wydobycie

Lotos PetrobalticLOTOS Exploration & Production Norge, podmiot zależny spółki LOTOS Petrobaltic, zawarł umowę z Centrica Norge, podmiotem zależnym brytyjskiej spółki Centrica Plc., w sprawie nabycia udziałów w 14 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nabywane aktywa obejmują złoża, na których prowadzone jest wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, złoża o potwierdzonych zasobach, które mogą być zagospodarowane w przyszłości oraz obszary, na których zidentyfikowano potencjalne zasoby węglowodorów, i które w przyszłości mogą być potwierdzone przez prace poszukiwawcze.

Umowa stanowi dla LOTOSU znaczący krok na drodze ku realizacji strategii rozwoju segmentu poszukiwań i wydobycia, oraz radykalnie zmienia sytuację koncernu w zakresie dywersyfikacji aktywów wydobywczych. Celem strategicznym LOTOSU, w perspektywie do 2015 r., jest osiągnięcie wielkości wydobycia węglowodorów rzędu 1,2 mln ton rocznie (24 tys. boe/d).

Wartość transakcji wynosi 175,8 mln USD,z czego 80 mln USD(45%)zostanie sfinansowane bezgotówkowo – z przepływów pieniężnych z 2013 r., poprzez wykorzystanie tarczy podatkowej Yme. Transakcja w perspektywie roku 2016 pozwoli na odzyskanie 2/3 posiadanej przez LOTOS tarczy podatkowej.

Dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje norweski system podatkowy, całość zapłaconej za pakiet złóż ceny powinna zwrócić się na przełomie 2014 i 2015 roku.

Zamknięcie i rozliczenie transakcji planowane jest na grudzień 2013 r. Transakcja wymaga zgody norweskich organów administracyjnych.

Ta inwestycja dowodzi naszego konsekwentnego zaangażowania w kierunku budowania silnej pozycji LOTOSU. Wpisuje się w strategię, która przewiduje rozwój aktywów wydobywczych oraz stałe poszerzanie portfela koncesji. Doceniamy również możliwość współpracy biznesowej z tak renomowanymi międzynarodowymi partnerami, jak Statoil (operator złoża Heimdal),  Centrica czy Total.

– mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

Dla LOTOSU jest to kolejny istotny krok (po zawartym w marcu br. porozumieniu między spółkami Talisman Energy i SBM Offshore) do odzyskania wszystkich środków zainwestowanych w projekt Yme.

Dzięki tej transakcji LOTOS podwaja wolumen wydobycia węglowodorów oraz powiększa rezerwy i zasoby zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego.

– komentuje Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy LOTOS S.A. i prezes zarządu LOTOS Petrobaltic.

Wydobycie w Norwegii (przypadające na przejęte przez LOTOS udziały) kształtuje się na poziomie ok. 240 tys. toe rocznie (5 tys. boe/d), z czego 70% stanowi gaz ziemny, a 30% kondensat (lekka ropa naftowa). Dodatkowo, w wyniku nabycia udziałów w koncesjach norweskich, zasoby LOTOSU zwiększyły się o 9 mln boe w zakresie zasobów eksploatacyjnych potwierdzonych i prawdopodobnych (2P reserves) oraz o 31 mln boe w zakresie zasobów warunkowych wg najlepszego szacunku (2C contingent resources). Dla porównania, w 2012 r. LOTOS wydobył 265 tys. ton ropy naftowej (ok. 5,4 tys. bbl/d), a jego aktualne potwierdzone rezerwy (2P reserves) ropy naftowej wynoszą 52,5 mln bbl.

W ramach transakcji LOTOS nabył udział na poziomie 5% w złożu Heimdal, które stanowi centrum przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Ponadto transakcja obejmuje 30% udział w złożu Byggve/Skirne, 20% udział w złożu Atla oraz udział na poziomie 25,8% w złożu Vale – na wszystkich tych złożach prowadzona jest eksploatacja gazu ziemnego i kondensatu. LOTOS przejmie również następujące udziały w nowo odkrytych złożach: 10% udział w złożu FriggGammaDelta, 50% udział w złożu Fulla (włącznie ze statusem operatora) oraz 7,9% udział w złożu Rind. Zagospodarowanie tych obszarów koncesyjnych jest możliwe do 2020 r. lub w później.

***

Heimdal to morskie złoże gazowe położone na M. Północnym, 212 kilometrów na północny zachód od Stavanger. Obecnie, ze względu na centralne położenie złoża Heimdal, jego infrastruktura jest wykorzystywana do przetwarzania i dystrybucji gazu ziemnego pochodzącego z pobliskich złóż Atla, Byggve/Skirne oraz Vale. Operatorem koncesji Heimdal jest Statoil Petroleum AS, natomiast jej pozostałymi udziałowcami są Total E&P Norge AS, Petoro AS oraz Centrica Norge.

Początkowo gaz wydobywany ze złoża Heimdal był przesyłany do terminala w Kårstø (Norwegia), a stamtąd do Europy kontynentalnej. Obecnie surowiec może również być przesyłany do terminala w St. Fergus (Wielka Brytania). Z kolei kondensat pochodzący ze złoża Heimdal jest transportowany rurociągiem na złoże ropy naftowej Brae, zlokalizowane w brytyjskim sektorze M. Północnego.

Centrica PLC jest brytyjską firmą z sektora energii. Jej główną działalnością jest dostarczanie energii elektrycznej i gazu ziemnego do przedsiębiorstw i konsumentów w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej. Jest największym dostawcą gazu do krajowych odbiorców w Wielkiej Brytanii. Centrica jest również aktywna w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Jej szacunkowe rezerwy i zasoby węglowodorów wynoszą 1,2 mld boe, a produkcja kształtuje się na poziomie 200 tys. boe/d.Centrica jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i wchodzi w skład indeksu FTSE 100. Przychody spółki kształtują się na poziomie ok. 24 mld GBP

Grupa LOTOS to druga firma w Polsce i szósta w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wielkości przychodów. LOTOS prowadzi działalność w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz przerobu ropy naftowej, a także dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów naftowych.

Poprzez spółki zależne – LOTOS Petrobaltic, LOTOS Norge oraz LOTOS Geonafta, koncern obecny jest na Morzu Bałtyckim, Północnym oraz Norweskim, a także na Litwie, gdzie prowadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego zarówno na morzu, jak i na lądzie. LOTOS jest drugim największym producentem węglowodorów w Polsce i jedyną krajową firmą, która wydobywa ropę naftową i gaz ziemny na Bałtyku. Jest również największym producentem ropy naftowej na Litwie.

Lotos

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress