Polwax wchodzi na rynek artykułów spożywczych

Woski plastyczne to przykład produktów przeznaczonych do kontaktów z żywnością, których produkcja jest systematycznie rozwijana w spółce Polwax. Woski Plastyczny S i Plastyczny czerwony są używane do pokrywania serów podpuszczkowych dojrzewających.

W 2011 roku sery były najważniejszą pozycją polskiego eksportu mleczarskiego z udziałami sięgającymi 35,5 proc. jego łącznej wartości. Według informacji portali branżowych oraz Zespółu Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA), do odbiorców zagranicznych trafiło ponad 151 tys. ton tych przetworów.

Ten rynek ma olbrzymi potencjał wzrostu. To nie jest „tylko” kolejna grupa odbiorców, ale przede wszystkim sektor nieustannego rozwoju technologicznego. W tej branży postęp i zarazem ciągłe podwyższanie wymagań jakościowych jest czymś naturalnym. To z kolei daje nam dodatkowe możliwości rozwoju oferty i wprowadzania nowych rozwiązań produkcyjnych „skrojonych” pod zazwyczaj szczególne wymagania przemysłu spożywczego.

– wyjaśnia Jacek Stelmach, wiceprezes zarządu spółki Polwax (dawniej LOTOS Parafiny).

Najważniejszym rodzajem eksportowanych serów są sery dojrzewające. Ich wywóz stanowił ponad połowę wartości (niemal 255 mln EUR) i 46% wolumenu, (czyli 70,1 tys. ton) wszystkich serów, jakie w ubiegłym roku trafiły z Polski za granicę. Oznaczało to 10% wzrost wartości, przy niemal identycznej ilości jak przed rokiem.

W Polsce produkuje się rocznie około 270-280 tys. ton sera podpuszczkowego dojrzewającego. Najważniejszymi odbiorcami serów i twarogów z Polski są państwa UE (wartościowo 76% za 367,8 mln EUR). Dwaj główni odbiorcy polskich serów to Czechy i Włochy. Systematycznie rośnie sprzedaż na Ukrainę i do USA

Produkcja pod specjalnym nadzorem

Woski produkowane przez Polwax charakteryzują się dobrą przyczepnością i elastycznością, co zapewnia dobre przyleganie do powierzchni sera. – Pamiętajmy, że ze względu na swoje zastosowanie woski te muszą spełniać wiele wymogów i standardów dopuszczających te produkty do kontaktu z żywnością – podkreśla prezes Stelmach..

Produkcja wosków do serów prowadzona jest zgodnie z obowiązującym w spółce Kodeksem GMP (Good Manufacturing Practice) z elementami Dobrej Praktyki Higienicznej. – Proces wytwarzania odbywa się w wydzielonym do tego celu obszarze, a wszystkie dostawy stosowanych w procesie surowców, dodatków i opakowań objęte są specjalnym systemem kontroli przyjęcia i zwolnienia do produkcji. Jednym z wymogów GMP są również badania kontrolne z zakresu czystości i zawartości substancji w wyrobach gotowych – podkreśla Izabela Robak, szef Biura Technologii i Rozwoju spółki.

Badania wosków do serów prowadzone są w wyspecjalizowanych jednostkach badawczych i dotyczą głownie oznaczenia zawartości WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, benzo(a)pirenu, spełnienia normy FDA 172.886 oraz zawartości metali ciężkich. Wyniki badań dają podstawę do określenia spełnienia Rozporządzenia (WE) 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Każda partia produkcyjna wosków do serów przechodzi standardowe badania parametrów fizyko-chemicznych, zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. Do każdej dostawy załączony jest atest, jakości. Zgodnie z obowiązującymi w niektórych krajach UE lokalnymi przepisami, wartość oznaczonych parametrów fizyko-chemicznych decyduje o możliwości zastosowania wosków. Można tu wymienić normy niemieckie, jak BfR XXV, Ustawy i Uchwały obowiązujące w krajach Benelux-u czy też standardy brytyjskie.

Osobnym zagadnieniem jest konieczność stosowania odpowiednich barwników spożywczych podczas produkcji wosków do serów. Barwniki te muszą znajdować się na liście dopuszczonych do stosowania w środkach spożywczych barwników, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 94/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie barwników używanych w środkach spożywczych (wraz z późniejszymi zmianami).

Oferowane przez Spółkę POLWAX woski spełniają wymagania i mogą być bezpiecznie stosowane, jako skórka serów podpuszczkowych i dojrzewających.

W połowie stycznia GRUPA LOTOS SA podpisała umowę sprzedaży 100% udziałów spółce Krokus Chem Sp. z o.o., w której swoje udziały posiada Fundusz Nova Polonia Natexis II oraz kadra menadżerska b. spółki LOTOS Parafiny. Wyroby spółki znajdują liczne zastosowania w przemyśle m.in. drzewnym, gumowym, papierniczym oraz w procesie produkcji nawozów sztucznych. Spółka, wykorzystując osiągnięcia własnego biura badań i rozwoju, koncentruje się na tworzeniu innowacyjnych produktów dla innych gałęzi przemysłu, co umożliwia jej ekspansję na nowe rynki zbytu.

Krokus PE zarządza funduszem private equity Nova Polonia Natexis II inwestującym w polskie małe i średnie firmy prywatne. Fundusz dostarcza kapitału szybko rozwijającym się przedsiębiorstwom oraz finansuje wykupy firm, w tym wykupy menedżerskie. Kapitał NPN II wynosi 100 mln Euro. NPN II jest czwartym funduszem, którym zarządzają wspólnicy Krokus Private Equity.

Polwax

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress