LOTOS zabezpiecza swój rozwój

lotos

fot. Lotos

36,8 mln złotych – to efekt pierwszego miesiąca funkcjonowania  w Grupie LOTOS programu efektywnościowo oszczędnościowego – Programu Optymalnej Ekspansji (POE). Głównym celem, programu jest bezpieczne prowadzenie głównych projektów rozwojowych Grupy LOTOS w mało stabilnej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej.  Spodziewany minimalny efekt Programu do końca 2012 roku to 220 mln złotych.

Jednym z planowanych działań, oprócz przedsięwzięć podnoszących efektywność funkcjonowania firmy, jest także zmniejszenie wydatków poprzez m.in. ograniczenie wzrostu zatrudnienia z wyjątkiem tego, które wynika z realizacji projektów rozwojowych, ograniczenie kosztów administracyjnych, marketingowych.

– Dziś wprowadzamy działania wyprzedzające i prorozwojowe, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi negatywnymi zdarzeniami w naszym otoczeniu makroekonomicznym.  Stworzyliśmy  program, który w mało stabilnych czasach ma nas wesprzeć w racjonalnym i optymalnym podchodzeniu do wydatków. Dzięki wdrożonym podobnym działaniom trzy lata temu, podczas pierwszej fali kryzysu mogliśmy normalnie działać i realizować naszą strategię.

– podkreśla Barbara Bartkiewicz-Niedzielska, dyrektor ds. Kontrolingu Grupy LOTOS S.A.

– Już w pierwszym miesiącu tego roku mamy wymierne efekty  realizacji Programu. Wierzę, że  ten bardzo istotny dla nas projekt zakończy się pełnym sukcesem.

Tylko w styczniu zrealizowano niemal 17 proc., obliczonych na cały rok, założeń finansowych programu. Działania oszczędnościowe i optymalizacyjne wprowadzane są tak, aby w najmniejszym stopniu nie kolidowały z realizacją głównych założeń strategii rozwoju spółki.

– Wiemy jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Nasi akcjonariusze, partnerzy i pracownicy  oczekują od Zarządu takiej spółki, jak nasza profesjonalnego działania, zwłaszcza w sytuacji dużej niepewności w szeroko rozumianym otoczeniu. Celująco zdaliśmy egzamin antykryzysowy podczas pierwszej fali spowolnienia gospodarczego na świecie i chcemy, aby tak było i teraz.

– podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.

– Dlatego, że jesteśmy przygotowani – mamy ten komfort, że nie zwalniamy  tempa w realizacji strategii. Głównym celem naszych działań jest poprawa efektywności i bezpieczna realizacja kluczowych  projektów rozwojowych Grupy LOTOS.

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Przychody ze sprzedaży LOTOSU, po czterech kwartałach ub. r., osiągnęły poziom blisko 30 mld zł, i były wyższe o 49% (r./r.). Po czterech kwartałach 2011 r. spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie 1016 mln zł oraz zysk netto w wysokości 654 mln zł.

Dzięki efektywnej realizacji Programu 10+ przerób surowca w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku wyniósł w 2011 r. blisko 9,2 mln ton, co stanowi wzrost o 13% r./r. Udział koncernu w krajowym rynku paliw na koniec 2011 r. wyniósł 33,4%, a w rynku detalicznym 7,6%.

Poprzez spółki LOTOS Petrobaltic i LOTOS Norge koncern obecny jest również na polskim i norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej. Dzięki przejęciu 100% udziałów w spółce LOTOS Geonafta koncern zyskał również dostęp do lądowych złóż ropy naftowej, zlokalizowanych na terytorium Litwy. Zgodnie z zapisami strategii na lata 2011-2015 LOTOS planuje wydobywać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie do 2015 r.

Lotos

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress