Lotos z niemal 30 mld zł przychodów w 2011 roku

lotos

fot. Lotos

Dokładnie 29 258,5 mln zł. Takie przychody ze sprzedaży wypracował LOTOS po czterech kwartałach ubiegłego roku. To wzrost o blisko 49% w porównaniu z 2010 rokiem. Zysk operacyjny koncernu wyniósł 1016,5 mln zł, a zysk netto 654,2 mln zł.

W samym IV kwartale ub.r. zysk netto LOTOSU wyniósł 93,8 mln zł wobec straty netto w III kw. ub.r., która wyniosła 328,6 mln zł.

– Miniony rok to przede wszystkim większe wykorzystanie zdolności instalacji Programu 10+, zwiększony przerób surowca oraz wzrost sprzedaży, głównie paliw płynnych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w rekordowych przychodach spółki 

– podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A.

– W tym roku LOTOS pójdzie jeszcze dalej w pełni wykorzystując potencjał gdańskiej rafinerii.

Zgodnie z danymi agencji JBC Energy przewidywany wzrost popytu na ropę naftową w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wyniesie w 2012 roku 35 tys. bbl/d. Obok Polski, tylko w Rosji i Turcji spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na ten surowiec, który w naszym kraju ma wynieść blisko 4%. Wynika to przede wszystkim ze wzmożonego popytu na olej napędowego ze strony sektora transportowego.

Pozytywny wpływ na wynik IV kw. ub.r. miała modelowa marża rafineryjna, która wyniosła 3,88 USD/bbl i była wyższa o 65,7% kw./kw. Dodatkowo w ubiegłym kwartale LOTOS zanotował wzrost notowań na sprzedaży tzw. średnich destylatów. Marża z notowań oleju napędowego była wyższa o 32,5% kw./kw. i 37,1% r./r.; lekkiego oleju opałowego o 37,6% kw./kw. i 52,7% r./r. i paliwa lotniczego 13,3% kw./kw. i 37,1% r./r.

Odwierty w Norwegii, łupki na Litwie

Przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego wzrosły w IV kw. ub.r. o 91,1 mln zł r./r., co wiąże się ze wzrostem notowań ropy naftowej, kursu dolara i wolumenu sprzedaży, wynikającego z przejęcia 100% udziałów w spółce LOTOS Geonafta. Wolumen sprzedaży ropy naftowej segmentu wydobywczego w IV kw. 2011 r. wyniósł 373,4 tys. bbl (48,1 tys. ton).

W analizowanym okresie na Morzu Bałtyckim trwała produkcja ropy i gazu na złożu B3, uruchomiono też tymczasową produkcję ze złoża B8. Z kolei w Norwegii 17 stycznia 2012 r. Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii ogłosiło wyniki postępowania w ramach rundy koncesyjnej APA 2011. Spółce LOTOS Norge zaoferowano udziały w dwóch koncesjach (PL643 i PL655) położonych na Morzu Norweskim. W obu koncesjach LOTOS Norge posiada po 30% udziałów. W sumie LOTOS Norge dysponuje 8 koncesjami poszukiwawczo-wydobywczymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, a w 3 pełni funkcję operatora.

Najbardziej zaawansowane prace LOTOS Norge, jako operator, prowadzi na koncesji PL498, gdzie realizowane są przygotowania do wiercenia otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego (przełom III/IV kw. 2012 r.) Jeszcze wcześniej, bo w II kw. 2012 r. zaplanowano wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego w ramach licencji PL497, w której LOTOS Norge ma 10% udziałów.

– Pomimo opóźnień na Yme segment poszukiwań i wydobycia pozostaje priorytetem naszej strategii na lata 2011-2015. Stąd nasza determinacja, by jak najszybciej uruchomić wydobycie na tym złożu, ale również kontynuować zaangażowanie w inne projekty, zarówno w Norwegii, Polsce, jak i na Litwie.

– mówi Mariusz Machajewski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy LOTOS S.A. Na Litwie prowadzono wiercenia 4 otworów rozpoznawczych i eksploatacyjnych. Dodatkowo 24 stycznia br. podczas spotkania z Andriusem Kubiliusem, premierem Litwy, LOTOS poinformował, że będzie pierwszym koncernem, który wykona odwiert w poszukiwaniu gazu łupkowego na terytorium Litwy.

Rynek i LOTOS stawiają na diesla

Zima 2011/12 jest testem dla instalacji wybudowanych w ramach Programu 10+. Pomimo spadku temperatur nawet poniżej -20°C instalacje pracują bez większych zakłóceń.

– Zima w rafinerii jest zawsze najtrudniejszą porą roku. Ryzyko zatrzymania instalacji, np. z powodu fałszywych wskazań aparatury pomiarowej jest większe niż w innych porach roku.

– mówi Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy LOTOS S.A.

– Mogę z satysfakcją powiedzieć, że mimo tak dużych spadków temperatury nasze instalacje funkcjonowały bardzo dobrze, a w styczniu przerobiliśmy rekordową jak na ten okres ilość ropy naftowej ( 786 tys. ton). 

Wykorzystanie zainstalowanych mocy przerobowych rafinerii i przerób surowca w IV kw. ub.r. były zbliżone do poziomów z III kw. ub.r. i nieco wyższe niż w IV kw. 2010 r. Ma to związek przede wszystkim z pełnym wykorzystaniem instalacji wybudowanych w ramach Programu 10+ oraz optymalizacją produkcji w celu maksymalizacji marży rafineryjnej. Wykorzystanie dwóch niezależnych ciągów destylacji ropy naftowej daje rafinerii gdańskiej większą elastyczność w doborze mieszanek surowca, adekwatnych do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. W opisywanym okresie ogólny wolumen sprzedaży LOTOSU był na nieco wyższym poziomie od wolumenu sprzedaży w IV kw. 2010 r. (+68,8 tys. ton) i na zbliżonym poziomie (+3,5 tys. ton) do III kw. ub.r. W IV kw. 2011 r. i całym ubiegłym roku popyt na benzynę w Polsce spadał. Po jedenastu miesiącach konsumpcja benzyn motorowych w kraju zmniejszyła się o 4,8% (wg POPiHN) w porównaniu do 2010 r.

Lepsze od prognozowanych wyniki polskiej gospodarki wpłynęły pozytywnie na krajowy rynek oleju napędowego. W efekcie po jedenastu miesiącach 2011 r. popyt na olej napędowy wzrósł o 8% r./r. (wg POPiHN). W porównaniu z IV kw. 2010 r. największy przyrost masy sprzedanych przez LOTOS produktów nastąpił właśnie w grupie olejów napędowych (+146,0 tys. ton). Ze względu na sprzyjającą inwestycjom drogowym pogodę na wysokim poziomie utrzymywał się rynkowy popyt na asfalty (wzrost produkcji o 26%, a sprzedaży o 27,5 % r./r/). Dodatkowo wiele inwestycji drogowych było w fazie finalnej, kiedy zapotrzebowanie na asfalty jest najwyższe, m.in. z powodu Euro 2012. Dzięki przekierowaniu ciężkich pozostałości do produkcji asfaltów możliwe było ograniczenie wolumenu produkcji i sprzedaży niskomarżowego ciężkiego oleju opałowego.

Rok pod znakiem Optima

Wolumen sprzedaży detalicznej w IV kw. 2011 r. wzrósł o 2,9% r./r., na co decydujący wpływ miał wzrost krajowego rynku paliw, wynikający głównie z rekordowego wzrostu konsumpcji na olej napędowy. W lipcu 2011 r. z powodzeniem wprowadzono na rynek nową markę stacji paliw LOTOS Optima. Aż 45 z 50 Optim otwarto w okresie od 1 października do 31 grudnia ub.r. W związku z uruchomieniem większości z nich pod koniec 2011 r. wzrost wolumenu sprzedaży należy oczekiwać w tym roku. W tym roku koncern planuje kontynuować dynamiczny rozwój sieci LOTOS Optima. Do 2015 roku LOTOS zakłada uzyskanie 10-procentowego udziału w rynku detalicznym. Na koniec 2011 r. udział LOTOSU w sprzedaży detalicznej paliw wyniósł 7,6%.

Lotos

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress