Rafineria Gdańska Grupy Lotos po remoncie

Rafineria Lotos w GdańskuZakończył się postój remontowy w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS. Rafineria ruszyła pełną parą i będzie pracować bardziej wydajnie i efektywnie niż przed remontem.

Dla rafinerii pracującej przez cztery lata na najwyższych obrotach postój remontowy był jak regenerujący sen połączony z intensywnym SPA. Podczas tego postoju odnawiało ją 3 tysiące inżynierów, specjalistów i robotników, zarówno z firm zewnętrznych, jak i z Grupy LOTOS i jej spółki LOTOS Serwis.   Lekarze, czyli Inżynierowie służb technicznych GL wspólnie ze specjalistycznymi firmami kontrolowali  stan techniczny urządzeń, w tym po raz pierwszy z instalacji Programu 10+. Oceniali ich stan po pierwszych latach pracy.

Remont rafinerii to dla nas nie nowość. Ale ten, ze względu na ogromną skalę, był dla wszystkich pracowników LOTOSU strategicznie ważnym egzaminem ze sprawności organizacyjnej i zawodowej. Mam szczególną satysfakcję, że pomimo prowadzenia remontu i rozruchu w okresie świąt prace były wykonywane ze szczególnym zaangażowaniem.

– mówi Marek Sokołowski, wiceprezes Grupy LOTOS S.A. i dyrektor ds. produkcji i rozwoju.

Głównym celem remontu było zapewnienie rafinerii niezawodnej, efektywnej i bezpiecznej pracy przez najbliższe 4 lub 5 lat.

Wyremontowano ponad 5 tys. urządzeń i ponad 2,5 tys. aparatów i rurociągów. Remont rafinerii został precyzyjnie przygotowany, aby idealnie wykorzystać każdą godzinę postoju. Wymagało to doskonałej współpracy wszystkich ekip. Remontowi towarzyszyły również liczne inwestycje, przede wszystkim poprawiające efektywność energetyczną.

Koszt energii to największy składnik kosztów przerobu ropy, więc wiele  naszych działań idzie w stronę jego obniżenia. Rafineria LOTOSU należy do najefektywniejszych rafinerii w Europie. W studiach porównawczych firmy Solomon znajdujemy się wśród 25 proc. najlepszych pod tym względem rafinerii w Europie i wśród dwóch najlepszych w Europie Środkowej i Południowej. To zobowiązuje. I dlatego serwisujemy ten nasz supernowoczesny mechanizm rafineryjny  w taki sposób, aby działał bardzo sprawnie i efektywnie.

– podkreśla Marek Sokołowski.

Lepsza praca instalacji

Wzrost wydajności i efektywności instalacji rafineryjnych wynika przede wszystkim z faktu, że wyczyszczone lub naprawione aparaty, rurociągi i urządzenia mają większą przepustowość dzięki niższym oporom,  lepszą wymianę ciepła oraz mniejszą awaryjność. Wszystkie elementy instalacji zostały skontrolowane, przebadane i wyczyszczone, a uszkodzone elementy – wymienione lub naprawione. Efektywność pracy rafinerii zależy również od katalizatorów, które przyspieszają reakcje chemiczne.  Wymieniono je w reaktorach czterech instalacji. W instalacji reformingu benzyn 410 wymieniono katalizator, który pracował już 13 lat – na katalizator nowej generacji. Zapewni to więcej reformatu benzynowego i  wyższą liczbę oktanową, przy mniejszej ilości produktów ubocznych. Również katalizator w reaktorze R1 hydrokrakingu 150 został wymieniony na bardziej nowoczesny, skuteczny i trwały. Zapewni on większą produkcję niż przed remontem. Wymieniono również katalizatory w reaktorach 200-R1 i 250-R102.

Centralizacja sterowania

Sterownie Zakładu Paliwowego i Zakładu Olejowego zostały przeniesione do sterowni hydrokrakingu, spełniającej wysokie standardy bezpieczeństwa. Przeniesiono również mistrzówki i biura tych zakładów. W ten sposób cała rafineria będzie obsługiwana z jednej sterowni. Centralizacja ta zwiększy bezpieczeństwo obsługi, bezpieczeństwo procesowe,  a także poprawi komunikację między pracownikami obsługującymi  instalacje różnych zakładów produkcyjnych.

Odzysk gazów

Zmianą zauważalną z daleka, szczególnie w porze nocnej będzie mniej widoczny płomień  jednej z pochodni, na której spalane są gazy zrzutowe. Podczas postoju finalizowano  budowę instalacji  odzysku gazów zrzutowych, która  wkrótce przesyłać je będzie do sieci gazu opałowego zasilającej piece technologiczne. Poprawi to efektywność energetyczną pracy rafinerii i zmniejszy wpływ zakładu na środowisko.

Wymiana pieców i modernizacje

Powyższe korzyści przyniesie również wymiana pieców na instalacji rafinacji  benzyn – 200 (wkrótce także na instalacji olejowej – 1200) na bardziej sprawne i ekologiczne.

Nowe piece instalacji 200 są nie tylko nowocześniejsze od zlikwidowanych, ale mają też wyższą wydajność. Pozwoli to zwiększyć moc przerobową tej instalacji ze 150 do 170 ton na godzinę. Dzięki temu poprawi się rozdział benzyny lekkiej i ciężkiej i więcej benzyny ciężkiej trafi na instalacje reformingu. Natomiast mniej ciężkich węglowodorów kierować będziemy do instalacji izomeryzacji, co powinno zmniejszyć zużycie wodoru.
Natomiast modernizacja instalacji rozdziału LPG  zapewni przerób większej ilości LPG i lepszy rozdział propanu i butanu, który zimą dodawany jest do benzyny. Czysty butan obniży prężność par benzyny, co wpłynie pozytywnie na pracę silników.

– mówi technolog Jarosław Kawula.

Sprawność nowych pieców przekroczy 90 proc. (stare – osiągały 80 proc.), więc zużycie energii będzie dużo niższe. Na instalacji 200 wymieniono też półki w kolumnie C51.

Wydłużenie okresu międzyremontowego

Szczegółowy i kompleksowy remont może przyczynić się do wydłużenia okresu ciągłej pracy rafinerii z czterech do pięciu lat.

Prowadzimy różnego rodzaju prace techniczno-badawcze i organizacyjne, których celem jest między innymi wydłużenie okresu nieprzerwanej  pracy aparatów, rurociągów i innych urządzeń. Pod względem technicznym jesteśmy już przygotowani do 5-letniej pracy rafinerii.

– informuje wiceprezes Marek Sokołowski.

Najważniejsze jest środowisko

Lepsza, efektywniejsza praca rafinerii oznacza też mniejszą ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Warto podkreślić, że w 2012 roku, dzięki przestawieniu się rafinerii na niskoemisyjne paliwo, jakim jest gaz ziemny i wymianie palników w dwóch kotłach EC na gazowe, wielokrotnie zmniejszyła się  emisja dwutlenku siarki przez komin elektrociepłowni. W 2011 r. emisja ta wynosiła  1921 ton rocznie. A już w 2014 r. powinna spaść dwustukrotnie – do 10 ton. Stukrotnie spadnie w 2014 r. ilość emitowanych  pyłów, a dwukrotnie – tlenków azotu.  Natomiast emisja dwutlenku węgla spadnie jeszcze w tym roku o ponad 200 tys. ton w porównaniu z okresem, kiedy kotły opalane były olejem opałowym.

Lotos

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie widoczny w treści komentarza.
Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress