TriOil

Orlen przejmuje kolejne aktywa wydobywcze w Kanadzie i podwaja zasoby ropy i gazu

PKN Orlen

Koncern za pośrednictwem spółki zależnej TriOil Resources Ltd. sfinalizował przejęcie kanadyjskiej firmy wydobywczej Birchill Exploration LP za łączną kwotę 255,6 mln CAD, czyli około 707,5 mln PLN. Tym samym posiadane zasoby (2P) Grupy ORLEN powiększyły się do 48 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe). Akwizycja Birchill stanowi istotny krok w dalszym rozwoju działalności wydobywczej Koncernu, a dodanie do portfela nowych obszarów wydobywczych umożliwia prowadzenie większej liczby wierceń poszerzających bazę posiadanych zasobów węglowodorów. Przejęcie Birchill daje nam […]

Kanadyjski TriOil już w Grupie Kapitałowej Orlen

TriOil

ORLEN Upstream International B.V., spółka zależna ORLEN Upstream z Grupy Kapitałowej ORLEN, stała się 100% właścicielem kanadyjskiej spółki TriOil. Rozliczenie transakcji nabycia wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych serii spółki TriOil Resources Ltd. nastąpiło 13 listopada wg czasu MST (Calgary). Dzień wcześniej  Walne Zgromadzenie TriOil, wymaganą większością głosów, zaakceptowało ofertę zakupu akcji i przejęcia spółki przez ORLEN. Transakcja została formalnie potwierdzona przez sąd prowincji Alberta (Court of Queen’s Bench) oraz ostatecznie sfinalizowana po przekazaniu należnych środków pieniężnych […]

PKN Orlen blisko nabycia spółki wydobywczej w Kanadzie

TriOil

PKN Orlen S.A. za pośrednictwem swojej spółki zależnej ORLEN Upstream Sp. z o.o. (ORLEN Upstream) zawarł umowę, która rozpoczyna procedurę przejęcia notowanej na giełdzie w Toronto kanadyjskiej spółki TriOil Resources Ltd (TriOil). Koncern uzgodnił z TriOil Resources nabycie 100% akcji za łączną kwotę blisko 183,7 mln dolarów kanadyjskich (CAD) tj. 2,85 CAD za akcję. Oferta została zaakceptowana przez Radę Dyrektorów spółki TriOil i będzie rozpatrywana przez jej akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu w listopadzie. Planowana transakcja […]

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress